Условия за ползване на услугата

Настоящите ОБЩИ УСЛОВИЯ уреждат правата и задълженията на потребителите при ползване на интернет сайта MyVPN.bg.

"ПОТРЕБИТЕЛ" по смисъла на тези условия е всяко лице, ползващо услугите, предоставяни от интернет сайта MyVPN.bg.
"ОПЕРАТОР" по смисъла на тези условия е самият сайт MyVPN.bg, както и неговите собственици.

ПОТРЕБИТЕЛЯТ се съгласява с Общите Условия по време на регистрацията си за ползване на услугите на ОПЕРАТОРА и е длъжен да спазва написаното в тях при ползване на тези услуги.

1. Операторът се задължава да вземе всички нужни мерки, за извършване на предлаганите услуги за минимално време.
2. До информацията, която потребителят предоставя при закупуване, свързване и използване на услугите има достъп само Операторът. Информацията може да бъде използвана само от Оператора, за да предоставя предлаганите услуги на Потребителя. Операторът уважава личната информация, и няма да я сподели с трети лица, освен при нарушаване на Общите условия за ползване от Потребителя.
3. Потребителят е отговорен аз дейностите, които извършва чрез предоставените от Оператора услуги. Потребителят трябва да спазва законите на държавата си. Потребителят се съгласява да не споделя акаунта си с други. Потребителят може да използва акаунта си през колкото устройства желае, но може да има само по една връзка наведнъж. Няколко връзки към един акаунт не са позволени.
4. Операторът предлага услугите си "as-is" и без каквито и да е гаранции. Операторът не носи отговорност по отношение на каквито и да е директни, индиректни неудобства или загуби, които са възникнали в резултат на използването на предлаганите услуги.
5. Операторът не може и не гарантира скоростта на предлаганите услуги. Операторът също не може и не гарантира, че предлаганите услуги няма да бъдат прекъсвани. Операторът няма контрол и не може да гарантира изправността на интернет връзката във вашия район.
6. Операторът не носи отговорност за щети или вреди възникнали заради невъзможност да се използват част или всички, предоставяни от него услуги в следствие на технически проблеми и/или аварии. При такова събитие MyVPN.bg никога няма да бъде отговорен за парични загуби, които не са свързани с парите, които Потребителят е платил на MyVPN.bg.
7. Данните съхранявани в сървърите на Оператора се използват само за наблюдение на изпълнението на услугите, установяване на софтуерни грешки, установяване на потенциални нарушения на сигурността и установяване на злоупотребяващи потребители. Данните не се използват за наблюдаване или цензуриране на вашите действия в интернет. Данните се трият всеки три години. Операторът уважава вашето лично пространство. Операторът не се интересува от това какво правите в интернет.
8. Потребителят се съгласява да:
   • Не плаща за услугите с крадена кредитна карта или PayPal акаунт.
   • Да не използва услугите за да напада други компютри, сървъри или мрежи в интернет. Да не напада нашите сървъри и ресурси.
   • Да не използва услугите за да сканира (port scanning, running proxy hunters) или да влиза в чужди компютри, сървъри или мрежи в интернет.
   • Да не използва услугите, за да пренася вируси/троянски коне/червеи и т.н. на други компютри в интернет.
   • Да не използва услугите, за да разпраща нежелани или измамни материали.
   • Да не разпространява детска порнография, нелегален софтуер, музика и филми, както и други забранени от закона материали. Нарушителите ще бъдат предадени на опълномощените органи и ще им бъдат спрени акаунтите.
   • Да не промотира или окуражава каквито и да е терористични дейности.
   • Да не използва услугите, за да заплашва или тормози други.
   • Да не използва услугите за каквито и да е криминални действия. 9. Операторът има право по своя преценка да спре или ограничи достъпа на определени потребители до услугите си, както и да спре нацяло предлагането им, без възстановяване на парите, ако получи оплаквания от други потребители, сървъри, компании или интернет доставчици, за извършвани от Потребителя дейности.
10. Операторът има правото да прекрати предлаганите услуги без предварително предупреждение, при неспазване на Общите условия, без възстановяване на платените от Потребителя пари.
11. Ако Потребителя наруши Общите условия за извършване на криминални дейности, ще му бъдат отнети всички привилегии свързани с личните му данни, без възстановяване на платените от Потребителя пари.
12. Операторът си запазва правото да променя Общите условия, като Потребителят е длъжен периодично да проверява за промените и да ги спазва.
13. Може да се свържете с Оператора чрез страницата за контакти.
14. Операторът НЕ може да бъде и НЕ Е отговорен за действията на потребителите, използващи неговите услуги.

Политика за възстановяване на пари

Предлаваме гарантирано възстановяване до 2 дни.

Потребителя може да получи пълно възстановяване на сумата, ако е недоволен от услугите и ако откаже да ги използва, до 2 дни.

Ако Операторът прекрати предлагането на услуги, заради нарушаване на Общите условия, Потребителят няма да получи възстановяване на сумата, която е заплатил.